Blog

Event News

Insania: Inzamelactie voor vluchtelingen in Duinkerke

In de bossen van Duinkerke verblijven heel wat vluchtelingen in verschrikkelijke omstandigheden. Zij leven in tenten, onder zeilen of zonder enige vorm van bescherming.

Met deze inzamelactie hopen we vele vluchtelingen te helpen aan warme kledij, dekens, tenten, slaapzakken, … om de koude winter te doorstaan. We hopen daarmee de levensomstandigheden van deze vluchtelingen menswaardiger te maken!

En daar kan jij ons bij helpen!

Lees meer
Mahara brengt ramadan tot in uw kot

Mahara brengt ramadan tot in uw kot

De Antwerpse islamitisch geïnspireerde studentenvereniging Mahara lanceert een online platform om ook in coronatijden van de ramadan een sociaal gebeuren te maken. Dat doen ze via Ramadanvanuitmijnkot. Er worden ook iftarpakketten samengesteld voor hulpbehoevenden in heel Vlaanderen. “We willen alle woonkamers met elkaar verbinden.”

Lees meer