In de bossen van Duinkerke verblijven heel wat vluchtelingen in verschrikkelijke omstandigheden. Zij leven in tenten, onder zeilen of zonder enige vorm van bescherming.

Met deze inzamelactie hopen we vele vluchtelingen te helpen aan warme kledij, dekens, tenten, slaapzakken, … om de koude winter te doorstaan. We hopen daarmee de levensomstandigheden van deze vluchtelingen menswaardiger te maken!

En daar kan jij ons bij helpen!

Lees meer